Monthly Archives: November 2015

Hướng dẫn sử dụng dầu ăn đúng cách – Sự thật về dầu ăn

Post Image

Khi người giúp việc phải chế biến món ăn cho gia chủ, đặc biệt là liên quan đến dầu ăn. Người giúp việc theo giờ chuyên nghiệp phải biết các sử dụng dầu ăn đúng để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Cần sử dụng đúng mục đích của dầu ăn, đúng cách và […]

Read More