Để dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa đúng cách phải tuân thủ theo 5 quy tắc chung cốt lõi. Với những quy tắc vệ sinh nhà cửa này, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và thể hiện được tính chuyên nghiệp của mình. 5 quy tắc vệ sinh nhà cửa vàng sau đây được áp dụng cho những người giúp việc, nhân viên vệ sinh công nghiệp, nhân viên tạp vụ văn phòng.

1. Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 1: Trên – Dưới

Khi dọn bất cứ một toàn nhà, dọn dẹp văn phòng, công trình nào đây là quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất. Phải làm sạch từ cao xuống thấp.

quy tac ve sinh so 1
Hình ảnh minh họa: Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 1 – Trên Dưới

2. Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 2: Xa – gần

Phải làm việc từ chỗ xa về gần, và bắt đầu từ vị trí xa nhất. Vị trí xa, gần ở đây là vị trí tương đối thường lấy điểm gốc là cửa ra vào, hoặc chỗ ra vào, hay điểm cuối cùng mà ta sẽ làm vệ sinh.

Quy tac ve sinh so 2
Hình ảnh minh họa: Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 2 – Xa Gần

3. Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 3: Trước – sau

Làm sạch nơi sạch truớc, nơi bẩn sau, không dùng chung dụng cụ nơi sạch và nơi bẩn

Quy tac ve sinh nha cua so 3
Hình ảnh minh họa: Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 3 – Trước Sau

4. Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 4: Chồng – lấp

Diện tích làm sạch của thao tác sau luôn phải chồng lên một phần diên tích làm sạch của thao tác trước.

Quy tac ve sinh nha cua so 4
Hình ảnh minh họa: Quy tắc vệ sinh nhà cửa – Chồng Lấp

5. Quy tắc vệ sinh nhà cửa số 5: Tuần – Tự

Làm sạch từ khu vực này đến khu vực khác, làm đến đâu dứt điểm đến đó

Quy tac ve sinh nha cua so 5
Hình ảnh minh họa: Quy tắc vệ sinh số 5 – Tuần Tự

Với những quy tắc vệ sinh nhà cửa nêu trên, những nhân viên giúp việc, tạp vụ , vệ sinh công nghiệp của TKT Maids luôn tuân thủ trong tất cả các dịch vụ, công trình của mình.

TKT Maids

09.38.17.22.94
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon