tong ve sinh sau xay dung

Hình ảnh minh họa: tổng vệ sinh sau xây dựng khâu hoàn thiện – kiểm tra

Original size is 270 × 180 pixels
Hình ảnh tổng vệ sinh sau xây dựng đã hoàn thiện chuẩn bị cho nghiệm thu công trình