About TKT Maids

Dịch vụ tạp vụ, vệ sinh hàng đầu tại TpHCM
Tùy theo kinh nghiệm của mình, mỗi người có một quy trình dọn dẹp nhà...
Trong thế giới ngày nay, khi mọi người đang vô cùng bận rộn với cuộc...
Nhiều chủ nhà băn khoăn trước thông tin chính phủ ban hành Nghị định quy...
Nhân ngày lễ nói dối 1-4, công ty dịch vụ giúp việc nhà theo giờ...
Providing a clean office environment is a key component to a modern, effective organisation.
We have extensive experience of working with a variety of healthcare establishments.
As specialist cleaning contractors, we are adept at carrying out high-quality cleaning.
We understand the importance of providing a safe and reliable service to our healthcare clients.
Our industrial cleaning services are fully health & safety compliant.
Nếu gia đình của người giúp việc có một nàng dâu, bạn có thể khuyên...