Bạn đang muốn biết mẫu hợp đồng dịch vụ tạp vụ văn phòng (công ty) để xem quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với bên A là nhà cung cấp dịch vụ tạp vụ? Bạn muốn biết mình cần lưu ý gì khi thuê dịch vụ cung cấp tạp vụ? Cùng bài viết sau để tìm hiểu

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ tạp vụ văn phòng công ty

Sau đây là chi tiết mẫu hợp đồng dịch vụ tạp vụ

Bạn cũng có thể download mẫu hợp đồng dịch vụ tạp vụ tại đây

Download mẫu hợp đồng tạp vụ
CÔNG TY CỔ PHẦN

 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TKTG

Số: …… /HDKH-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********************

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠP VỤ

 Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015, số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế giữa các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….

Mã số thuế : …………………………….

Người đại diện : ……………………………….     Chức vụ: …………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TKTG

Địa chỉ            : ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại       : 028.66.830.931                                

Email              : info@giupviectheogio.vn                   Website: https://giupviectheogio.vn

Mã số thuế      : 0311396097

Tên tài khoản  : …………………………………………….

Số tài khoản    : …………………………………………….

Người đại diện: Ông VŨ TRUNG THÀNH                 Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B sẽ cung cấp nhân viên vệ sinh cho Bên A tại địa điểm: …………………………………………………..

ĐIỀU II. NHÂN LỰC VÀ LỊCH LÀM VIỆC

1.   Nhân lực: 12 nhân viên

 • Bên B cung cấp nhân viên vệ sinh 08 h/ ngày tại công trình bên A

2.   Lịch làm việc:

 • Thứ hai đến Chủ nhật hàng tuần. Thời gian ………………………………..

– Nếu làm các ngày Lễ, Tết chi phí tính gấp 3 lần chi phí ngày thường

ĐIỀU III: ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ ĐẶT CỌC ĐẢM BẢO

 1. Chi phí dịch vụ: ………………. VND/ Tháng (Bằng chữ: ……………………, chưa bao gồm 10%VAT)
 2. Chi phí hóa chất: …………….. VND/Tháng (Bằng chữ: …………….., chưa bao gồm 10%VAT)

Chi phí dịch vụ cung cấp vệ sinh bao gồm những khoản sau:

 • Chi phí trả lương, thưởng cho nhân viên vệ sinh
 • Trang bị bảo hộ lao động và an toàn lao động.
 • Chi phí quản lý.
 • Hóa chất, dụng cụ làm vệ sinh (không bao gồm nước rửa tay, giấy vệ sinh, túi rác)

Phương thức thanh toán:

 • Thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.
 • Thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc sau khi Bên A nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ từ Bên B.

Đặt cọc đảm bảo:

 • Tiền đặt cọc bảo đảm: 01 tháng tiền dịch vụ tương đương: ……………. VND (Bằng chữ: ………………… chẵn) được thanh toán cho Bên B ngay sau khi ký hợp đồng.
 • Khoản đặt cọc này sẽ được giữ trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, và sẽ hoàn trả lại khi thanh lý hợp đồng, không tính bất kỳ lãi suất nào trên đó và sẽ không được liên đới hoặc xem như là thanh toán tiền dịch vụ, vì Bên B thu phí dịch vụ vào cuối tháng (sau khi hoàn thành dịch vụ) nên khoản tiền này sẽ được giữ để đảm bảo cho việc Bên A tôn trọng và thực hiện các điều khoản thanh toán của Hợp đồng này.
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, nếu Bên A có biểu hiện thỏa thuận hoặc thuyết phục nhân viên Bên B làm việc trực tiếp hoặc giới thiệu với khách hàng khác mà không thông qua Bên B thì Bên A phải chịu phạt 01 tháng tiền dịch vụ tương đương: ………… VND (Bằng chữ: …………………)

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của bên B

a. Trách nhiệm quản lý:

 • Có trách nhiệm cung cấp nhân viên đã qua đào tạo về vệ sinh công sở và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Cung cấp danh sách và trích ngang lý lịch của nhân viên làm việc tại công trình.
 • Nhân viên Bên B sẽ mang đồng phục Bên B và đeo thẻ có ảnh trong quá trình thực hiện công việc. Nhân viên làm việc có thể mặc đồng phục theo yêu cầu của Bên A (do đặc thù).
 • Nhân viên Bên B không tiết lộ thông tin của Bên A cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
 • Có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên.
 • Có trách nhiệm về thiệt hại vật chất hoặc tinh thần đối với người thứ ba trong quá trình thực hiện công việc tại công trình Bên A do lỗi của nhân viên của Bên B gây ra.
 • Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và nội quy của Bên A.
 • Trong trường hợp nhân viên Bên B ốm đau, nghỉ đột xuất, bên B có trách nhiệm bố trí nhân viên khác thay thế nhân viên nghỉ. Trong trường hợp bên B không sắp xếp được nhân viên thay thế nhân viên nghỉ, bên B sẽ trừ chi phí của ngày hôm đó theo giá trị hợp đồng.
b. Trách nhiệm bảo hiểm:
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên.
 • Bên B có trách nhiệm đối với những mất mát, hỏng hóc tài sản của Bên A nếu do lỗi của nhân viên Bên B gây ra (có biên bản ký xác nhận vi phạm giữa hai bên).
 • Bên B chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và các nội quy khác của Bên A
c. Trách nhiệm của nhân viên vệ sinh:
 • Mặc đồng phục theo đúng quy định của Bên B
 • Bảo đảm đi làm đúng giờ giấc theo khung giờ đã nêu rõ trong hợp đồng
 • Giữ gìn bảo quản các trang thiết bị, tài sản tại công trình Bên A. Nếu nhặt được tài sản cá nhân của ai đánh rơi hay bỏ quên, nhân viên Bên B sẽ có trách nhiệm mang chúng tới phòng Hành chính Nhân sự để tìm cách trả lại người bị mất.
 • Thực hiện các công việc vệ sinh khác theo sự chỉ đạo của Bên B và yêu cầu của Bên A.

2. Trách nhiệm của Bên A

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện theo hợp đồng.
 • Có trách nhiệm giúp đỡ Bên B như cung cấp điện, nước, kho để đồ trong quá trình nhân viên của Bên B thực hiện công việc.
 • Cung cấp nơi gửi xe miễn phí cho nhân viên bên B
 • Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá dịch vụ cung cấp thực tế sau khi nhận được đầy đủ hoá đơn tài chính của Bên B theo điều III của hợp đồng

ĐIỀU V: THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ HOÁ CHẤT

 • Bên B có trách nhiệm trang bị các thiết bị, dụng cụ làm vệ sinh và hóa chất để thực hiện dịch vụ vệ sinh.

 ĐIỀU VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Hiệu lực hợp đồng
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày …. tháng … năm …
 • Khi một trong hai bên vi phạm 01 trong 07 điều khoản trong hợp đồng này thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày (trừ trường hợp bất khả kháng).
2. Tranh chấp:
 • Hai bên thỏa thuận rằng sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh và tranh chấp bằng thương lượng và hoà giải, nếu không đạt được thỏa thuận mới đưa các tranh chấp ra tòa án kinh tế Tp.HCM giải quyết. Mọi chi phí liên quan đến việc tranh chấp do Bên thua kiên chịu.
3. Sự phối hợp giữa hai bên:
 • Các vấn đề và yêu cầu phát sinh sẽ được hai bên nghiên cứu, trao đổi, thống nhất và khi cần thiết sẽ ký các phụ lục bổ sung cho hợp đồng này để quy định cụ thể về nội dung công việc, kết quả, khối lượng, thời gian, kinh phí và thanh toán liên quan nếu có. Nếu không được chỉ rõ sự thay đổi thì mọi điều khoản chung của hợp đồng sẽ được áp dụng cho các phụ lục ký thêm.
4. Văn bản:
 • Hợp đồng này được thành lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU VII: ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG THẢO

 • Khi hết hạn hợp đồng hai bên cùng nhau thương thảo về chi phí dịch vụ và nội dung công việc. Dựa trên sự thỏa thuận và do sự trượt giá của thị trường. Hai bên sẽ cùng nhau họp bàn và điều chỉnh chi phí dịch vụ.
 • Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng nếu 1 trong 2 bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải gửi thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trước 30 ngày
 • Trong trường hợp khi hết hạn hợp đồng hai bên không có vấn đề gì về thay đổi giá trị hợp đồng hoặc các điều khoản về nội dung công việc trong hợp đồng thì hợp đồng này mặc nhiên được gia hạn thêm 01 năm nữa.

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc                                                                   Giám đốc

             ……………………………………….                                          VŨ TRUNG THÀNH

dịch vụ cung cấp tạp vụ văn phòng, công ty
Hình ảnh: dịch vụ cung cấp tạp vụ văn phòng, công ty

hotline 02866830931
hotline 0909058020

2. Điều cần lưu ý về hợp đồng cung cấp tạp vụ

Một số điều cần lưu ý bạn luôn phải làm rõ trong hợp đồng dịch vụ tạp vụ đó là:

 • Bảng kê nội dung công việc chi tiết đính kèm và tần suất để thống nhất giữa 2 bên ngay từ đầu
 • Bảng kê danh mục hóa chất dụng cụ đính kèm, số lượng, chủng loại
 • Bảng kê chi phí phát sinh nếu yêu cầu thêm về các dịch vụ cộng thêm

Với những điều lưu ý này, bạn sẽ không gặp phải những vướng mắc, tranh cãi không cần thiết trong quá trình triển khai hợp đồng dịch vụ tạp vụ


hotline 02866830931
hotline 0909058020

3. Giới thiệu chính sách hợp đồng dịch vụ cung cấp tạp vụ TKT Maids

Bằng cách cung cấp minh bạch về hợp đồng dịch vụ tạp vụ, TKT Maids thực hiện triết lý kinh doanh của mình đó là sự minh bạch trong cung cấp dịch vụ tạp vụ.

Suốt 10 năm qua, với việc cung cấp cho hơn 200 khách hàng/năm, chúng tôi hiểu rằng sự minh bạch là yếu tố giúp hợp tác lâu dài, bền vững.

TKT Maids là một trong các công ty cung cấp tạp vụ hàng đầu tại TPHCM hiện nay với các giải pháp linh hoạt, toàn diện, tiết kiệm và được khách hàng yêu quý.

Hình ảnh: chính sách minh bạch hợp đồng tạp vụ TKT Maids
Hình ảnh: chính sách minh bạch hợp đồng tạp vụ TKT Maids

hotline 02866830931
hotline 0909058020

4. Có thể bạn quan tâm đến dịch vụ tạp vụ TKT Maids

Bạn có thể tham khảo về dịch vụ tạp vụ của TKT Maids theo đường dẫn sau:

Hãy liên hệ với TKT Maids để biết chi tiết!

hotline 02866830931
hotline 0909058020

5. Yêu cầu tư vấn

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, TKT Maids sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. 100% Miễn phí hoàn toàn 👇👇👇👇👇


Logo TKT Maids

028.66.830.931

Công ty tạp vụ vệ sinh TKT Maids®

Trụ sở: 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

TKT Company 10 năm dịch vụ chất lượng cao

NguồnCông ty Cung cấp Tạp vụ TKT Maids