Nếu không có phòng vệ sinh và cơ sở vật chất sạch sẽ; học sinh...
Là một giáo viên, bạn nỗ lực hết mình để tạo ra một môi trường...